fysischgeografischonderzoek_s

Auteurs

Dr. Henk J.A. Berendsen was van 1985 tot 2005 universitair hoofddocent fysische geografie en kwartairgeologie aan de Universiteit Utrecht. Zijn onderzoek richtte zich vooral op de Kwartaire geologie en daarmee de paleogeografie van Nederland, waarbij hij door een enorme hoeveelheid grondboringen (grotendeels gezet door studenten, tijdens veldwerken die hij organiseerde) de vroegere ligging van de grote rivieren in kaart bracht. Hij gold – ook internationaal – als een specialist voor de ontstaansgeschiedenis van het Nederlandse rivierengebied. In de jaren negentig publiceerde hij het vierdelige standaardwerk Fysische Geografie van Nederland. Meer informatie over het werk van Henk Berendsen

Dr. Esther Stouthamer is universitair hoofddocent fysische geografie (Global Change Geomorphology) aan de Universiteit Utrecht. Meer informatie over het werk van Esther Stouthamer

Henk Berendsen en Esther Stouthamer publiceerden o.a. in 2001: Palaeographic developments of the Rhine-Meuse delta (Assen: Koninklijke van Gorcum).