Auteurs

Dr. Henk J.A. Berendsen was van 1985 tot 2005 universitair hoofddocent fysische geografie en kwartairgeologie aan de Universiteit Utrecht. Zijn onderzoek richtte zich vooral op de Kwartaire geologie en daarmee de paleogeografie van Nederland, waarbij hij door een enorme hoeveelheid grondboringen (grotendeels gezet door studenten, tijdens veldwerken die hij organiseerde) de vroegere ligging van de grote rivieren in kaart bracht. Hij gold – ook internationaal – als een specialist voor de ontstaansgeschiedenis van het Nederlandse rivierengebied. In de jaren negentig publiceerde hij het vierdelige standaardwerk Fysische Geografie van NederlandMeer informatie over het werk van Henk Berendsen

 

Dr. Esther Stouthamer is universitair hoofddocent/-onderzoeker fysische geografie en Kwartairgeologie aan Universiteit Utrecht. Meer informatie over het werk van Esther Stouthamer

 

Dr. Kim Cohen is universitair docent/onderzoeker Kwartairgeologie en Paleografie aan Universiteit Utrecht. Meer informatie over het werk van Kim Cohen

 

Dr. Wim Hoek is universitair hoofddocent/-onderzoeker Geomorfologie en Kwartairgeologie aan Universiteit Utrecht. Meer informatie over het werk van Wim Hoek

 

Henk Berendsen en Esther Stouthamer publiceerden o.a. in 2001: Palaeographic developments of the Rhine-Meuse delta (Assen: Koninklijke van Gorcum).