basis_geografie_bol.com

Auteur

Ben de Pater (1955) is als universitair hoofddocent sociale geografie verbonden aan de Faculteit Geowetenschappen, Universiteit Utrecht. Hij is co-auteur/redacteur van (studie)boeken, bundels en atlassen. Zo schreef hij drie boeken samen met geografen van de Universiteit van Amsterdam: De Eenwording van Nederland (1988, met Hans Knippenberg), Het Geografische Huis (1991, 1996, met Herman van der Wusten) en Randstad Holland (1992, met Sako Musterd). Hij verzorgde een deel van de teksten van de Grote Atlas van Nederland 1930-1950 (2005) en was coördinerend adviseur/intermediair voor De Bosatlas van Nederland (2007). Samen met Amsterdamse, Groningse en Utrechtse sociaal-geografen maakte hij Denken over regio’s (2011, derde editie); samen met de Nijmeegse cultuurwetenschapper Tom Sintobin redigeerde hij Koninginnen aan de Noordzee (2013), over de badplaatsen Scheveningen en Oostende rond 1900. Voorts is hij (mede)samensteller van enkele regionale boeken, die aanvankelijk werden uitgegeven door Van Gorcum, en tegenwoordig door Perspectief Uitgevers: Noord-Amerika; een geografie van de Verenigde Staten en Canada (2007, met Otto Verkoren), West-Europa; hoofdlijnen van geografie en ruimtelijke planning (2009) en Midden- en Oost-Europa; geografie van een transitiezone (2010, met Leo Paul). Van 1992 tot en met 1999 was hij hoofdredacteur van de vaktijdschriften Geografie en Geografie-Educatief, uitgaven van het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap (www.knag.nl). Vanaf 2001 is Geografie-Educatief opgegaan in Geografie.