Ruud Mascini is uitgever bij Perspectief Uitgevers

West-Europa

West-Europa kent een bonte verscheidenheid aan landschappen en culturen. Van drukke wereldsteden tot ontvolkte randgebieden, van welvarende regio’s tot verpauperde industriegebieden en van imponerende hooggebergten tot eindeloze laagvlakten: West-Europa bestaat slechts in meervoud. Slechts weinig bewoners voelen zich echte Europeanen: de nationale en regionale hartstochten blijven sterk aanwezig. Maar er zijn ook samenbindende krachten. De…

Tropisch Afrika

Voor een goed begrip van de huidige sociaal-economische structuren en de ontwikkelingsmogelijkheden van Tropisch Afrika is enig begrip van de fysische geografie onontbeerlijk, evenals van de geschiedenis en de politieke ontwikkeling. Deze onderwerpen komen dan ook uitgebreid aan de orde. De ontwikkeling van Tropisch Afrika wordt benaderd vanuit een geografisch perspectief, waarbij de regionale verscheidenheid…

Noord-Amerika

De Verenigde Staten en Canada: ze zijn onze verre buren. In cultureel opzicht zijn er veel overeenkomsten, maar veel is ook anders. Het christelijk geloof domineert aan beide zijden van de oceaan, maar anders dan in Europa is van ontkerkelijking in de VS geen sprake. Eender en anders is ook het beeld van de economie,…