Studietips

Bij het bestuderen van het boek kunnen de volgende suggesties en aanwijzingen je op weg helpen de inhoud snel te begrijpen:

1. Raadpleeg de index

Cursief gezette woorden komen voor in de index, zodat belangrijke begrippen gemakkelijk terug te vinden zijn.

2. Gebruik de margeteksten

De margeteksten kun je gebruiken om de hoofdzaken te bestuderen; de margeteksten vormen een leidraad bij de verschillende onderwerpen en begrippen die achtereenvolgens worden behandeld.

3. Beantwoord de vragen als laatste

Probeer de opgave eerst zelf te maken en raadpleeg de antwoorden pas wanneer je denkt dat je het antwoord correct en volledig kunt formuleren.

4. Natekenen helpt

Bestudeer de figuren goed en probeer de belangrijkste figuren uit het hoofd na te tekenen. Vergelijk het resultaat met de figuren in het boek.

5. Zoek voorbeelden op

Raadpleeg de Bosatlas en de topografisch atlas van Nederland op schaal 1:50.000 en zoek de ligging van de figuren en diagrammen op in de atlas.

6. Zoek naar aanvullende informatie

De literatuurlijst is beperk gehouden en is slechts bedoeld om een ‘ingang’ te bieden voor verwante literatuur. Bibliotheken beschikken over moderne zoeksystemen, waardoor het raadplegen van aanvullende literatuur (als dat nodig of gewenst is) betrekkelijk eenvoudig is.