landschappelijknederland_s

Landschappelijk Nederland

Het Nederlandse landschap is zeer gevarieerd. Tussen het Zuid-Limburgse lössgebied en het Waddengebied bevinden zich uiteenlopende landschappelijke regio’s. Het landschapsuiterlijk is voor een groot deel door de mens bepaald, maar toch spelen fysische grenzen nog een belangrijke rol. Verschillen in de ondergrond (gesteente en reliëf), bodem en waterhuishouding geven aanleiding tot de grote verscheidenheid van het Nederlandse landschap. Dit boek beschrijft dertien fysisch-geografische regio’s. Er wordt een overzicht gegeven van de verschillende landschapsfactoren en van de relaties tussen ondergrond, bodem en waterhuishouding, en tussen landgebruik en de overige geofactoren. Per regio wordt kort ingegaan op het uiterlijk van het landschap, de ontwikkelingsgeschiedenis, de hydrologische situatie, de oorspronkelijke begroeiing en het huidige landgebruik, de bodem, en de historisch-geografische ontwikkeling van nederzettingen en verkavelingen. Dit schitterend geïllustreerde boek verwijst op vele plaatsen naar topografische, geologische en bodemkundige kaarten. Mede daardoor is het zeer geschikt voor onderwijsdoeleinden. Het boek is een must voor iedereen die geïnteresseerd is in het Nederlandse landschap.

Inhoudsopgave

Online-materiaal bij dit boek bevat: Alle illustraties uit dit boek in kleur Uitgebreide collectie afbeeldingen en foto’s Collegemateriaal. Worddocument met links naar relevante websites
1 INLEIDING
Opgaven
Uitwerking van opgaven
Literatuur
2 HET ZUID-LIMBURGSE LÖSSGEBIED
Opgaven
Uitwerking van opgaven
Literatuur
3 HET ZUIDELIJK ZANDGEBIED
Opgaven
Uitwerking van opgaven
Literatuur
4 HET MIDDEN-NEDERLANDSE ZANDGEBIED
Opgaven
Uitwerking van opgaven
Literatuur
5 HET OOSTELIJK ZANDGEBIED
Opgaven
Uitwerking van opgaven
Literatuur
6 HET NOORDELIJK ZANDGEBIED
Opgaven
Uitwerking van opgaven
Literatuur
7 HET RIVIERENGEBIED
Opgaven
Uitwerking van opgaven
Literatuur
8 HET WESTELIJK VEENGEBIED
Opgaven
Uitwerking van opgaven
Literatuur
9 HET NOORDELIJK VEENGEBIED
Opgaven
Uitwerking van opgaven
Literatuur
10 HET ZUIDERZEEGEBIED
Opgaven
Uitwerking van opgaven
Literatuur
11 HET ZUIDWESTELIJK ZEEKLEIGEBIED
Opgaven
Uitwerking van opgaven
Literatuur
12 HET NOORDELIJK ZEEKLEIGEBIED
Opgaven
Uitwerking van opgaven
Literatuur
13 HET WADDENGEBIED
Opgaven
Uitwerking van opgaven
Literatuur
14 HET DUINGEBIED
Opgaven
Uitwerking van opgaven
Literatuur
Appendix 1 Verklaring van namen in het systeem van bodemclassificatie voor Nederland
Appendix 2 Schema van het classificatiesysteem van de bodemkaart van Nederland, schaal 1:50.00 Appendix 3 Toponymen Index