noordamerika_s

Noord-Amerika

De Verenigde Staten en Canada: ze zijn onze verre buren. In cultureel opzicht zijn er veel overeenkomsten, maar veel is ook anders. Het christelijk geloof domineert aan beide zijden van de oceaan, maar anders dan in Europa is van ontkerkelijking in de VS geen sprake. Eender en anders is ook het beeld van de economie, de politiek, de steden, het ruimtegebruik, het fysisch milieu. Eender is bijvoorbeeld de verdeling van zoet water: een overvloed in het noorden, een tekort in het zuiden. Anders zijn de overweldigende geografische afstanden en een uiterst dunne bevolking, zeker in Canada. En net als in Europa zijn de regionale verschillen er immens.

Inhoudsopgave

1 VAN GREEN RIVER NAAR DE BLUE RIDGE PARKWAY
Inleiding

2 EEN DORRE MONOTONIE, EEN OVERWELDIGEND SCHOUWSPEL. GEOLOGIE, KLIMATEN EN LANDSCHAPPEN
2.1 Noord-Amerika geologisch bezien
2.2 Geomorfologie: fysiografische regio’s
Om verder te lezen: Kader 2.1 Grand Canyon, de diepste canyon op aarde
2.3 Klimaten: een grote diversiteit
2.4 Klimatologische regio’s
2.5 Natuurlijke ecosystemen
2.6 Rivieren en hun stroomgebieden
2.7 Rivieren als transportweg
2.8 Aanbod van en vraag naar water
2.9 Natuurgevaren, natuurrampen
Om verder te lezen:
Kader 2.2 Katrina op bezoek in New Orleans
Kader 2.3 Sluipende natuurgevaren 1: de droogte
Kader 2.4 Sluipende natuurgevaren 2: bodemerosie
2.10 Natuurgevaren in de VS: een regionalisering
2.11 Een dorre monotonie, een overweldigend schouwspel

3 DE WORDING VAN DE NOORD-AMERIKAANSE SAMENLEVING. EEN KLEINE HISTORISCHE GEOGRAFIE
3.1 De vroegste immigranten
3.2 Vroege Europese exploratie
Om verder te lezen: Kader 3.1 Levend verleden: de Spaanse missies
3.3 Van exploratie naar exploitatie en vestiging
3.4 Groei van de Britse kolonie
Om verder te lezen: Kader 3.2 Levend verleden: plantages
3.5 De negentiende eeuw
3.6 De oorspronkelijke bewoners: kind van de rekening
Om verder te lezen: Kader 3.3 Levend verleden: handelsposten in het Westen
3.7 Dreigende desintegratie: de Burgeroorlog (1861-1865)
3.8 Ontwikkeling van het transportnetwerk
3.9 Industrialisatie en verstedelijking
Om verder te lezen: Kader 3.4 Levend verleden: ghost towns
3.10 De VS als de ‘Nation of Nations’: migranten
3.11 Stad, transport en economie tot 1960
3.12 En Canada…?

4 UIT VELEN ÉÉN? EEN CULTUURGEOGRAFIE
4.1 Amerika door Nederlandse ogen: Europese beelden
4.2 Amerika door Amerikaanse ogen: het zelfbeeld
4.3 De traditionele Amerikaanse samenleving
Om verder te lezen: Kader 4.1 Canada’s cultureel-politieke identiteit
4.4 Binnenlands bestuur: democratie van onderop
4.5 Het multiculturele Amerika: een fruitsalade
4.6 Regionale cultuurverschillen in de VS
Om verder te lezen: Kader 4.2 Bakermat van de Amerikaanse muziek
4.7 Regionalisme in Canada
4.8 Afsluiting: Amerika van neo-Europa tot ‘world nation’?

5 DE LANGE ARM EN DE UITGESTREKTE HAND. DE INTERNATIONALE POLITIEKE GEOGRAFIE
5.1 Twee plus: staatkundige indeling en het politieke netwerk
Om verder te lezen: Kader 5.1 De transatlantische kloof
5.2 Het statenstelsel: enkele begrippen
5.3 De VS en Canada in de mondiale machtshiërarchie
5.4 De VS: de American century en daarna
Om verder te lezen: Kader 5.2 Het westelijk halfrond als geopolitiek concept
5.5 Canada: in de schaduw van zijn machtige zuiderbuur
5.6 Ongelijke machtsbalans tussen de VS en Canada
5.7 Staten en andere actoren
5.8 Afsluiting: wereld van staten én grenzen

6 EEN GEFRAGMENTEERD BESTUURLIJK LANDSCHAP. BESTUUR, LOKALE POLITIEK EN RUIMTELIJKE INRICHTING
Om verder te lezen: Kader 6.1 Natuurparken en bossen in federale handen
6.1 Checks and balances: het federale politieke systeem
6.2 Staten: het belangrijkste bestuursniveau
6.3 Lokaal bestuur: baas in eigen gebied
6.4 Het regionale bestuur: counties
Om verder te lezen: Kader 6.2 De actieve rol van de Canadese provincies
6.5 De arena van lokaal en regionaal ruimtelijk beleid
Om verder te lezen: Kader 6.3 Strijd om de San Luis Market Place
Kader 6.4 Een nieuw Generaal Plan voor Monterey County
Kader 6.5 Een omstreden stadshart voor Glendale
6.6 Bestuur in grootstedelijke gebieden
Om verder te lezen: Kader 6.6 ‘regionalism’ in zuidelijk Florida
6.7 Afronding: versplintering bepaalt het beeld

7 ‘THEY’RE CLOSING DOWN THE TEXTILE MILL’. BEVOLKING EN ECONOMIE IN DE AFGELOPEN DECENNIA
7.1 Bevolking in beweging
7.2 Landbouw in verandering
7.3 Secundaire sector: deïndustrialisatie en deconcentratie
Om verder te lezen
Kader 7.1 Hamilton: staalstad wil economische diversificatie
Kader 7.2 Van fordism naar flexibele productie
Kader 7.3 Maquiladoras: de expansie is voorbij
7.4 Diensten: de kleinschaligheid verdwijnt
7.5 Creatieve steden – groeiende steden

8 MICROPOLITAAN, METROPOLITAAN, MEGAPOLITAAN. STRUCTUUR, DYNAMIEK EN FUNCTIES VAN HET STEDENSYSTEEM
Om verder te lezen: Kader 8.1 Beeldvorming van de Amerikaanse stad
8.1 Interstates en hun gevolgen voor steden
8.2 ‘The 100-Mile City’ en verder
Om verder te lezen: Kader 8.2 Metropolen afbakenen
8.3 Contrasterende metropolen 1: Boston
8.4 Contrasterende metropolen 2: Atlanta
8.5 Noord-Amerikaanse metropolen als wereldsteden

9 NOORD-AMERIKA IN DE WERELD, DE WERELD IN NOORD-AMERIKA

AFSLUITING

Literatuur

Over de auteurs

Register