basis_geografie_bol.com

Extra materiaal

Extra materiaal A: In het redigeren van De ontdekking van de geografie zijn vele alinea’s bij nader inzien weggelaten. Soms zijn ook langere stukken tekst geschrapt, als dat ten goede kwam aan de samenhang van de hoofdstukken. Deze niet opgenomen passages zijn hier beschikbaar als pdf. Bij hoofdstuk 1 is gekozen voor het doen van enkele literatuursuggesties; bij hoofdstuk 3 voor het opnemen (met toestemming van het KNAG) van een tekst die eerder in het vaktijdschrift Geografie stond.

Extra materiaal B: Ook het internet biedt interessante kennis en informatie bij De ontdekking van de geografie. Onderstaand materiaal is samengesteld door Jeroen Bosman, vakspecialist Geowetenschappen Universiteitsbibliotheek Utrecht.

Algemeen

Vijf (online) geografische naslagwerken zijn handig als je meer wilt weten over een geografisch thema, stroming, concept of persoon (Onderstaande links leiden je naar de universiteitsbibliotheek van de UU. Ook beschikbaar via bibliotheken van de universiteiten RUG, RU Nijmegen en hogescholen HAN en NHV):

  1. Dictionary of Geography (Susan Mayhew): korte definities van begrippen.
  2. Dictionary of Human Geography (Derek Gregory): definities, concepten en sleutelpublicaties
  3. Encyclopedia of Geography (Barney Warf): korte artikelen bij honderden belangrijke thema’s uit de geografie.
  4. Encyclopedia of Geography Terms, Themes, and Concepts (Reuel Hanks): korte artikelen bij honderden belangrijke thema’s uit de geografie.
  5. The Wiley-Blackwell Companion to Human Geography (John Agnew en James Duncan): naslagwerk met hoofdstukken over belangrijke (historische) stromingen en thema’s in de geografie.

Verder noemen we:

  • Geografie: tijdschrift met actuele artikelen over onderwerpen in De ontdekking van de geografie.
Specifiek bij hoofdstuk 4: Onderzoekers onder elkaar

Er zijn meerdere bewegingen die oproepen tot verandering in de wetenschapsbeoefening. Lees hier verder over initiatieven en actuele ontwikkelingen:

Verschillende sites tonen hoe vaak tijdschriften worden geciteerd (‘impact factor’), elk met een eigen manier van meten:

Discussieforum van (vooral Britse) sociaal geografen dat ook veel gebruikt wordt voor praktische zaken als vragen om een artikel.

Over Open Access

Informatie en artikelen over de nieuwste ontwikkelingen: